Contimax S.A.
ul. Partyzantów 12 C
32- 700 Bochnia

tel.: +48 14 614 96 20
fax: +48 14 611 87 33


e-mail: contimax@contimax.pl
e-mail: sprzedaz@contimax.pl
e-mail: export@contimax.pl

NIP: 868 17 68 159

Sąd Rejonowy dla Kraków-Śródmieście
XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, nr KRS 0000299583
kapitał zakładowy: 5 500 000,00 zł
kapitał wpłacowy: 5 500 000,00 zł